top of page

بیانیه بنیاد فرشگرد در رابطه با مرگ ابوالحسن بنی‌صدربیانیه بنیاد فرشگرد در رابطه با مرگ ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی

چه بنی‌صدر و چه ناسگالیده بدخواهان نسل بعد او، هرگز هم‌پیمانان راستینی برای ایرانیان نخواهند بود.


زندگی ابوالحسن بنی‌صدر امروز در سن ۸۸ سالگی در تبعید ‌پایان یافت. وی پیش‌تر خواسته بود که حتی جسدش را پس از مرگ به «ایران استبداد زده» باز نگردانند. شاخص‌ترین امر در پرونده سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر همکاری با خمینی و سایر باعث و بانیان فاجعه پنجاه هفت بود. با دروغ‌های فراوان ایران را به آتش کشیدند و با فرآیندی غیر دموکراتیک بر مسند قدرت تکیه زدند. ابوالحسن بنی‌صدر، یکی از بی‌هویت‌ترین دولتمردان جمهوری اسلامی و بی‌پرنسیپ‌ترین‌شان بود. وی نماد و تجسم کامل ارتجاع سرخ و سیاه بود. با آنکه چهل سال از زندگی خود را پس از خلع قدرت، در تبعید زیست و نابودی ایران را به چشم دید، هرگز از آرمان‌‌‌های تباه پنجاه و هفتی و اندیشه‌های اسلامگرایانه و سوسیالیستی خود دست نکشید. هرگز نپذیرفت که نابودی ایران پس از شورش پنجاه و هفت، نتیجه مستقیم همین ایده‌های ویرانگر او و امثال او بوده است. بنی‌صدر تا لحظه مرگ هنوز به مفهوم مضحکی به نام اقتصاد توحیدی باور داشت. البته به عنوان فرزند یک آیت‌الله و مرجع تقلید، نماد طبقه آقازاده و اشرافیت آخوندی، این اقتصاد توحیدی قطعا برای شخص وی کارایی داشته است! او در عمرش هرگز کار نکرد و با رانت آقازادگی روزگار گذراند. پیش از انقلاب با پول خمس و زکات و صدقه و حق امامی که پدرش می‌گرفت و با ارز دانشجویی دولت شاه، در فرانسه به بطالت روزگار ‌گذراند. پس از تبعید و از دست دادن قدرت نیز، در چهل سالی که در فرانسه ساکن بود، کسی از منبع درآمدش خبر نداشت. بنی‌‌صدر پیش از فاجعه ۵۷، و پس از بیش از یک دهه اقامت در پاریس، مدرک معتبری نگرفت در حالیکه همواره ادعای دانشجو بودن می‌نمود. به گفته شادروان بختیار، در محلات گرانبهای پاریس خیابان‌ها را گز و کفش پاره می‌کرد. سرانجام پس از شورش ۵۷ به ایران بازگشت و به دروغ ادعا کرد که از فرانسه مدرک دکترای اقتصاد دارد و همزمان نیز درباره اقتصاد توحیدی بی‌طبقه منبر می‌رفت. به دلیل ناآگاهی و جوزدگی بخشی از مردم در سال‌های توفانی پس از انقلاب، با همین مدرک تقلبی به مقام ریاست جمهور ی نیز رسید و به عنوان نخستین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی، پایه‌گذار جمهوری در ایران شد. بنی صدر از اینرو که مادام‌العمر ادعای دانشجو بودن می‌کرد، سلف فعالان دانشجویی جمهوری اسلامی بویژه اعضای دفتر تحکیم وحدت بود. وی در جعل مدرک نیز پیشگام «دکتر» کردان و «دکتر» حسن روحانی به شمار می‌آمد که با مدارک تحصیلی جعلی به بالاترین مقامات رسیدند. همین وفاداری بنی‌صدر به آرمان تباه شورشیان ۵۷ تا پایان عمر، موسسان بنیاد فرشگرد را بر آن داشت که با انتشار بیانیه‌ای، پیام صریح خود را به حامیان، ستایش‌کنندگان و افراد وابسته به وی اعلام نمایند که اتحاد با میراث‌ خواران و بنیانگذاران بیش از چهل سال فساد — بدون پذیرش اشتباهات و طلب پوزش از مردم ایران — نمونه ای از خامی و آشفته مغزی سیاسی است. چه بنی صدر و چه ناسگالیده بدخواهان نسل بعد او، هرگز هم‌پیمانان راستینی برای ایرانیان نخواهند بود.

بنیاد فرشگرد ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱

Komentáře


bottom of page