top of page

بیانیه بنیاد فرشگرد در حمایت از اعتصابات سراسری

حمایت از اعتصابات و تظاهرات سراسری در ایران


پژواک فریاد «نه به جمهوری اسلامی» در سراسر ایران به گوش می‌رسد.

شامگاه پنج‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰، شهروندان ایرانیِ به تنگ آمده در استان خوزستان به خیابان‌ها آمده، و در اعتراض به بی‌آبی و خاموشی‌های مکرر، اعتراض خود را نسبت به بی‌کفایتی مسئولان و سوءمدیریت سران جمهوری اسلامی ابراز کردند.
مردم از جان گذشته در چندین شهر این استان نفت‌خیز به خیابان‌ها آمدند تا با سر دادن شعارهای ضد رژیم، انزجار خود را از تمامیت جمهوری اسلامی فریاد بزنند.
این خیزش جسورانه و مملو از شجاعت مردم خوزستان در ادامه #اعتصابات_سراسری هفته‌های اخیر بوده که با شعله‌ور شدن آتش خشم مردم در جنوب غربی ایران، تظاهرات سراسری جانی تازه به خود گرفته است، و به زودی شاهد گسترش این تجمعات اعتراضی در سراسر میهن خواهیم بود.
بنیاد فرشگرد، به عنوان یک نهاد آزادی‌خواه و با تاسی از انقلاب مشروطیت - به عنوان یکی از اثرگذارترین و بزرگترین جنبش‌های آزادی‌خواهانه میهن‌مان - از اعتصابات و تظاهرات سراسری مردم ایران حمایت کرده و به صورت واقع‌بینانه، واسطه انتقال اخبار فعالیت‌های مدنی شبکه‌ها و هسته‌های مردمی شکل گرفته در داخل ایران در مخالفت با جمهوری استبدادی اسلامی، به جهان آزاد و دولتمردان کشورهای دیگر خواهد بود.


بنیاد فرشگرد

۱۶ جولای ۲۰۲۱

۲۵ تیرماه ۱۴۰۰

Comments


bottom of page