top of page

ایران ‌پروتستز آمار احراز هویت شدهٔ جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را ارائه می‌دهد


هفدهم آذر ۲۵۸۰ (معادل ۱۴۰۰ هجری خورشید) ـــ ۸ دسامبر ۲۰۲۱


سایت ایران پروتستز - پروژه تحقیقاتی بنیاد فرشگرد - آمار کشته‌شدگان شهروندان بی‌دفاع ایرانی را در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ که با گلوله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به قتل رسیده‌اند، ارائه می‌دهد.
اجراکنندگان این پروژه باور دارند تعداد جانباختگان اعتراضات «آبان خونین» بیش از ۱۵۰۰ تن می‌باشد.
اجراکنندگان این پروژه با کمک و همکاری حامیان مردمی در داخل ایران، موفق به احراز هویت ۸۵۰ تن از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ شده‌اند که این لیست در وبسایت ایران پروتستز، با آدرس اینترنتی زیردر اختیار عموم قرار گرفته است.

در جریان اعتراضات سراسری بیش از ۱۵۰۰ تن از شهروندان ایرانی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی به قتل رسیده‌اند که هویت ۲۰۸ تن از هموطنانمان در استان تهران، ۹۶ تن در استان البرز، ۱۲۲ تن در استان کرمانشاه، ۵۰ تن در استان کردستان، ۵۶ تن در استان فارس، ۶۰ تن در استان اصفهان، ۲۱۶ تن در استان خوزستان و ۴۲ تن در شهرهای مختلف ایران - در پروژه ایران پروتستز - احراز شده است.
بانیان و اجرا کنندگان این پروژه، تقلیل تعداد جانباختگان این اعتراضات خونین را که توسط برخی روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق‌بشری ازجمله Amnesty صورت پذیرفته است به شدت محکوم می کنند.
بانیان و اجرا کنندگان این پروژه ادعای برخی از فعالان حقوق‌بشر مبنی بر مسلح بودن مردم بی‌دفاع در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را به شدت محکوم می‌کنند و آن را هم‌سویی و مشارکت با پروپاگاندای جمهوری اسلامی علیه اعتراضات مدنی ملت ایران نسبت به ظلم این رژیم تبهکار می‌دانند.
در ‌پایان ایران‌ پروتستز به آمار عددی ارائه شده در رابطه با جانباختگان آبان ۹۸ توسط افراد و نهادهای حقوق بشری فهرست‌وار اشاره می‌کند:
وبسایت کلمه ۶۳۱ تن (بدون احراز هویت)
کمیسیون امنیت مجلس جمهوری اسلامی ۲۳۰ تن
رویترز ۱۵۰۰ تن (بدون احراز هویت)
عمار ملکی ۸۰۰۰ تن ( بدون احراز هویت)
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در دولت بایدن ۳۰۴ تن
وبسایت ایران کارگر ۵۰۰ تن (بدون احراز هویت)
عفو بین‌الملل ۳۲۴ تن
سازمان حقوق بشر ایران ۳۲۴ تن
سازمان حقوق بشر مهر۳۰۰۰ تن (بدون احراز هویت)
همچنین در یک محاسبه آماری بر اساس شناسنامه‌های باطل شده در سه ماه پاییز ۹۸ و مقایسه آن با آمار ماه‌های مشابه در سه سال قبل‌تر از این جنایت، به عدد ۸۸۶۶ در سال ۹۸ دست می‌یابیم که به احتمال زیاد تعداد واقعی‌تری از قربانیان این جنایت ارائه می‌دهد.
بانیان و گردانندگان پروژه ایران پروتستز دست یاری به سوی شهروندان ایرانی در سراسر جهان، برای تکمیل این لیست و احراز هویت سایر جانباختگان این جنایت بشری، دراز می‌کنند.
میترا جشنی
مدیر اجرایی بنیاد فرشگرد

Comments


bottom of page